درجه حفاظت IP رک

درجه حفاظت IP رک

آی پی یا Ingress Protection درجه حفاظت تجهیزات در مقابل نفوذ گردوغبار و آب و رطوبت میباشد که مطابق جداول زیر عدد اول از سمت چپ درجه حفاظت در مقابل ورود ذرات جامد و عدد دوم از سمت چپ درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و رطوبت را بیان میکند.

جدول زیر توسط انجمن ملی تولیدکنندگان برقی  National Electrical Manufacturers Associationتأسیس ۱۹۲۶ مشهور به NEMA، یک سازمان بین المللی است که در زمینه استانداردهای مورد استفاده در صنایع، مهندسی، و پزشکی فعالیت دارد تهیه و تنظیم شده است.

 

* مثال درجه IP65 :
6  به معنی حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار
5  به معنی حفاظت در برابر نفوذ و پاشش آب از همه طرف (360 درجه) بدون فشار.


بسیاری از تجهیزات الکترونیکی باید در طول مدت استفاده در مواجه شدن با آلاینده‌ها، رطوبت و ضربه از خود مقاومت نشان دهند. کلاس IP مشخص‌کننده‌ی این موضوع است که تا چه حد میتوان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.


در جدول زیر می‌توانید شاخصه‌های اختصاصی کلاس‌های مختلف IP را با هم مقایسه کنید:

عدد اول از سمت چپ

درجه حفاظت (خاک/گردوغبار)

0

هیچگونه حفاظتی در برابر قسمتهای برقدار و یا متحرک داخل محفظه و همچنین هیچگونه حفاظتی در برابر ورود اجسام خارجی به داخل جسم وجود ندارد.

1

در برابر تماس‌های اتفاقی یا غیر عمدی با قسمتهای برقدار یا متحرک دستگاه حفاظت شده ولی عمداً و با اراده میتوان به قسمتهای برقدار و یا متحرک دستگاه دست زد و بطور خلاصه دستگاه در برابر ورود اشیاء با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر حفاظت شده است.

2

قسمتهای برقدار و یا محرک داخل دستگاه در برابر انگشت محافظت شده و یا بعبارت دیگر دستگاه در برابر ورود اشیاء خارجی با قطر بزرگتر از 12 میلیمتر حفاظت شده است.

3

قسمتهای برقدار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود ابزار، سیم و هرچیز دیگر با قطر بیش از 5/2 میلیمتر حفاظت شده و بطور کلی اشیاء با قطر بیش از 5/2 میلیمتر نمیتوانند وارد دستگاه شوند.

4

قسمتهای برقدار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود اجسام خارجی بیش از یک میلیمتر محافظت شده است.

5

حفاظت کامل در برابر تماس با قسمت‌های برق دار یا متحرک دستگاه، منفذهای ورود گرد و غبار به داخل دستگاه به طور کامل مسدود نشده ولی گردوغباری که وارد دستگاه میشود باعث اختلال در سیستم داخلی و عملکرد دستگاه نمیگردد.

6

قسمت‌های برقدار و یا متحرک داخل دستگاه بطور کامل در برابر تماسهای خارجی حفاظت شده و مطلقاً منفذی جهت ورود گردوغبار به داخل دستگاه وجود ندارد.

عدد دوم از سمت چپ

درجه حفاظت (آب)

0

دستگاه هیچ گونه حفاظتی در برابر آب ندارد.

1

دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که به طور قائم از بالا بر روی قاب آن می چکد محافظت شده است.

2

دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه 60 درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.

3

دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه 60 درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.

4

دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن حفاظت شده است.

5

دستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرایط معین حفاظت شده و خطر جدی برای دستگاه ندارد.

6

دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتیها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود.

7

دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب حفاظت شده، وقتی جسم در داخل مایع غوطه ور است در فشار معین مایع و زمان معین آب وارد دستگاه نمی شود.

8

دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب در زمان نامحدود حفاظت شده، وقتی دستگاه در عمق معین از آب قرار میگیرد برای زمان نامحدود آب وارد دستگاه نمی شود.

منبع    www.ezscreen.com   Wikipedia

رک چیست؟

 
Designed By Sohaa